บะระซุชิทะนโก

พิมพ์

บะระซุชิทะนโก
บะระซุชิทะนโก
บะระซุชิทะนโก

ที่อาหารพื้นเมืองที่ที่มีลักษณะเฉพาะโดยใช้ผ้าขี้ริ้วของปลาซะบะในทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) เทศกาลของพื้นที่ทะนโกเช่นเทศกาลมิโงจิฮิกิยามะที่มีความเกี่ยวข้องฉลอง และวันของอากาศแจ่มใสเช่นเรื่อง ทำที่แต่ละครัวเรือน

Search