ที่อยู่

〒629-2501
 อาคารสถานที่ราชการ 226, โอะมิยะเชียวคุชิโอะโนะ, เคียวทะนโก-ชิ, จังหวัด เกียวโตโอมิยะ, อำเภอ เคียวทันโกะ
< บริษัทนิติบุคคล North จังหวัด เกียวโตพื้นที่การติดต่อร่วมมือกันเขตเมืองการเลื่อนตำแหน่งทั่วไป >
สมาพันธ์การท่องเที่ยวที่จังหวัด เกียวโตสาธารณะประโยชน์นิติบุคคลเลขานุการ North เกียวโต

โทรศัพท์ FAX อีเมล

โทรศัพท์: 0772-68-5055
FAX : 0772-68-5056
E-mail : info@uminokyoto.jp