รายการสมบัติทางวัฒนธรรมรัฐธรรมนูญ

 1. ชิริเม็นไคโด (เขตอนุรักษ์กลุ่มสิ่งก่อสร้างโบราณคายะแห่งตำบลโยซาโนะ)
 2. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทังโกะชิริเม็น (พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ผ้าย่นทังโกะ)
 3. พระพุทธรูปทังโกะไดบุตสึ
 4. โรงงานกลางของสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอทังโกะ
 5. ศาลเจ้าชิโดริ
 6. สวนสาธารณะคาซามัตสึ
 7. สวนสาธารณะโออุจิโทเงะ อิชิจิคัง
 8. วัดโจริวจิ
 9. วัดนาริไอจิ
 10. บ้านเก่าตระกูลมิคามิ Old House of the Mikami Family
 11. อดีตอาคารสถานีรถไฟของคายะเท็ตสึโด (อดีตอาคารสถานีรถไฟของรถไฟฟ้าคายะ)
 12. อดีตบ้านประจำตระกูลบิโต
 13. วัดชิออนจิ
 14. เซคิโร
 15. *เมะอิอิชินเชียะ
 16. วัดเซ็นโจจิ
 17. ศิลาอาชิกินุโนะฮิ
 18. ชาโรคุฮอนคัง
 19. หลังจากอะชิโยเนะคิเกียวโจ Ashiyonekigyojyo
 20. ศาลเจ้าโคโตฮิรา Kotohira Jinja
 21. วัดคิจิโจจิ
 22. วัดจิตโซจิ
 23. อดีตรถจักรหมายเลข 2 ของคายะเท็ตสึโด (อดีตรถจักรหมายเลข 2 ของรถไฟฟ้าคายะ) (รถจักรหมายเลข 123 )
 24. วัดโฮกันจิ
 25. บ้าน village house (ไปรษณีย์เก่า) ล่าง
 26. บ้าน village house (คาโดยะ (บ้านหัวมุม) ) ล่าง
 27. บ้านซุกิโมะโทะบ้าน (เจียว*เชียว)
 28. บ้านซุกิโมะโทะบ้าน (ชิทะ*เชียว)
 29. โรงงานนิชิยะมะ (กลุ่มอาคารโรงทอผ้านิชิยามะ)
 30. บ้านตระกูลอิมะบะยะชิ House of the Imabayashi Family
 31. สะพานอามาโนะฮาชิดาเตะ Amanohashidate
 32. มิยะสึบุชิเพลงพื้นบ้าน
 33. มิยะสึโอโดริ
 34. ย่านร้านทอผ้าแห่งชิริเม็นโนะมิจิ (ย่านร้านทอผ้าแห่งถนนชิริเม็น)
 35. สภาพทิวทัศน์บ้านเมืองของอามิโนะร้านทอผ้าแห่งยาซากะ
 36. ชินฮามะโนะมาจิยะ (บ้านโบราณแห่งชินฮามะ)
 37. ชิเอะโนะโมจิ (โมจิแห่งปัญญา)
 38. เทศกาลมิโกะจิฮิคิยามะ Migochi-hikiyama Event
 39. งานรถแห่แห่งอุชิโรโนะ
 40. คอนจิกิซันชิชินไซ (เทศกาลขอพรเทพเจ้าแห่งสิ่งทอ) โอริโมโนะชิโสะไซ (เทศกาลรำลึกผู้ริเริ่มสิ่งทอ)
 41. เพลงทังโกะชิริเม็น (เพลงผ้าย่นทังโกะ)
 42. เทศกาลเคียวทังโกะชิริเม็น (เทศกาลผ้าย่นแห่งเคียวทังโกะ)
 43. งานรถแห่แห่งคายะซันโจะ
 44. ศาลเจ้าอามิโนะ *โอะริชินเชียะ
 45. อดีตอาคารที่ว่าการตำบลคายะ
 46. หากท่านไปเยี่ยมชมเมืองทังโกะจิริเมน Tango Chirimen
 47. เครื่องปั่นด้ายฮัตโจ
 48. เครื่องมือทอผ้าและผลิตภัณฑ์ของทังโกะ
 49. หนังสือรวมตัวอย่างสิ่งทอ “ฮาชิดาเตะ”
 50. การเต้นทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) อิวะยะ
 51. บะระซุชิทะนโก
 52. Zhuang ตามกำหนดบ้านโยะชิมุระ
 53. บ้านบ้านโยะชิมุระ