สะพานอามาโนะฮาชิดาเตะ Amanohashidate

พิมพ์

สะพานอามาโนะฮาชิดาเตะ Amanohashidate
สะพานอามาโนะฮาชิดาเตะ Amanohashidate
สะพานอามาโนะฮาชิดาเตะ Amanohashidate

อามาโนะฮาชิดาเตะ (อะมะโนะทำ และที่เป็นแฟชั่น)

มิยะสึบุชิ (ที่โลกทิวทัศน์ที่เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่บุชิเดะทะนโกที่ได้รับการร้อง ถูกใช้ในฐานะสัญลักษณ์ของสถานที่ผลิตของทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) ด้วย และกลายเป็นในสถานที่ที่มีความงดงามที่คนชั้นสูงและ artist doing calligraphy นักเขียนมาเยี่ยมหลังสมัยเฮอัน และกลายเป็นในสถานที่ท่องเที่ยวของคนธรรมดาสามัญสมัยเอโดะ

ที่อยู่

โมะนจิวอำเภอ มิยะซุ, จังหวัด เกียวโตตัวอักษร

Search