ชินฮามะโนะมาจิยะ (บ้านโบราณแห่งชินฮามะ)

พิมพ์

ชินฮามะโนะมาจิยะ (บ้านโบราณแห่งชินฮามะ)
ชินฮามะโนะมาจิยะ (บ้านโบราณแห่งชินฮามะ)
ชินฮามะโนะมาจิยะ (บ้านโบราณแห่งชินฮามะ)

ชินฮามะโนะมาจิยะ (บ้านโบราณแห่งชินฮามะ) (ชินฮะมะโนะมะชิยะ)

ฮานะมาจิ (ย่านเกอิชา) เกิดที่ฮะมะชิใหม่เขตของมิยะสึที่เป็นเมืองเก่าของอาณาจักรมิยะสึ และกลุ่มชนเกอิชาจำนวนมากอยู่ และมิยะสึบุชิเรียก พอถูกร้องเพลง และมะชิยะของโครงไม้ลายตาราง a large quantity คงเหลือไว้ และถ่ายทอดลักษณะของฮานะมาจิ (ย่านเกอิชา)

ที่อยู่

อำเภอ มิยะซุตัวอักษรชายหาดใหม่ 3017

Search