ทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) วัด [เกียวโตของทะเล] มรดก - ญี่ปุ่น
ทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) วัด [เกียวโตของทะเล] มรดก - ญี่ปุ่น
ทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) วัด [เกียวโตของทะเล] มรดก - ญี่ปุ่น
ทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) วัด [เกียวโตของทะเล] มรดก - ญี่ปุ่น

มรดกของญี่ปุ่นคืออะไร―

(มรดกของญี่ปุ่น) คือ การเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศญี่ปุ่นผ่านเสน่ห์และคุณลักษณะทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อบอกถึงสำคัญของทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของภูมิภาคทั้งหมด มีจุดมุ่งหมายเพื่อทะนุบํารุงฟื้นฟูพื้นที่และการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเผยแพร่ยุทธวิธีทั้งในและต่างประเทศ

เว็บท่าญี่ปุ่นมรดกเป็นนี่

เรื่องราว

เมื่อไปเยือนเขตทังโกะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเกียวโตจะได้ยินเสียง "gacha gacha" คือเสียงกุกกักของเครื่องทอผ้าที่มาจากที่ไหนสักแห่ง
ทังโกะ Tango เป็นหมู่บ้านที่มีการทอผ้ามาตั้งแต่อดีต ผ้าไหม (ทังโกะจิริเมน Tango Chirimen Silk) มีต้นกำเนิดมาจากสมัยเอโดะ ซึ่งมีคุณสมบัติอ่อนนุ่มและสามารถย้อมสีได้อย่างดีเยี่ยม ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มวัฒนธรรมการสวมเสื้อญี่ปุ่น ให้เป็นผ้าตัวแทนของผ้ากิโมโน ยูเซน (Yuzen dye) เป็นต้น

พื้นที่แห่งนี้ เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นซึ่งใช้ในการผลิตชุดกิโมโนประมาณ 60% ธุรกิจสิ่งทอได้รับการส่งเสริมจากร้านค้าเครื่องจักรและร้านค้าที่อยู่อาศัยในชุมชน โรงงานที่ผลิตสิ่งทอมีลักษณะเป็นหลังคาสามเหลี่ยมซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน ท่านสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมสิ่งทอและประวัติศาสตร์ที่มีความยาวนานกว่า 300 ปี การร้องเพลงพื้นบ้านมิยาซึบุชิ และทัศนียภาพของสะพานอามาโนะฮาชิดาเตะซึ่งเป็นจุดชมวิวที่เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่เป็นต้น

ทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) วัด [เกียวโตของทะเล] มรดก - ญี่ปุ่น ทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) วัด [เกียวโตของทะเล] มรดก - ญี่ปุ่น ทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) วัด [เกียวโตของทะเล] มรดก - ญี่ปุ่น ทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) วัด [เกียวโตของทะเล] มรดก - ญี่ปุ่น ทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) วัด [เกียวโตของทะเล] มรดก - ญี่ปุ่น ทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) วัด [เกียวโตของทะเล] มรดก - ญี่ปุ่น ทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) วัด [เกียวโตของทะเล] มรดก - ญี่ปุ่น ทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) วัด [เกียวโตของทะเล] มรดก - ญี่ปุ่น ทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) วัด [เกียวโตของทะเล] มรดก - ญี่ปุ่น ทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) วัด [เกียวโตของทะเล] มรดก - ญี่ปุ่น

องค์ประกอบทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

กิโมโน คือเครื่องแต่งกายประจำชาติแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น หนึ่งในผ้าไหมที่ใช้ผลิตคือ (ทังโกะจิริเมน Tango Chirimen Silk)
เขตทังโกะ อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเกียวโตฝั่งทะเลญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านสิ่งทอประมาณ 1300 ปีก่อน
ที่นี่เป็นสถานที่ทอผ้าทังโกะจิริเมน Tango Chirimen Silk มาต่อเนื่องยาวนานกว่า 300 ปี
เทคนิคแบบดั้งเดิมนี้ยังนำมาใช้สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำให้มีประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

สถานที่แห่งนี้เป็นที่ ที่มีทัศนียภาพธรรมชาติทางทะเล อาคารสิ่งก่อสร้างที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และช่างฝีมือทางวัฒนธรรมของทังโกะจิริเมน Tango Chirimen
เชิญมาท่องเที่ยวในสถานที่ ที่มีมุมในการถ่ายภาพสวยงามและสัมผัสกับสิ่งที่งดงาม