อดีตอาคารสถานีรถไฟของคายะเท็ตสึโด (อดีตอาคารสถานีรถไฟของรถไฟฟ้าคายะ) (พิพิธภัณฑ์คายะเท็ตสึโด (รถไฟฟ้าคายะ) )

พิมพ์

อดีตอาคารสถานีรถไฟของคายะเท็ตสึโด (อดีตอาคารสถานีรถไฟของรถไฟฟ้าคายะ) (พิพิธภัณฑ์คายะเท็ตสึโด (รถไฟฟ้าคายะ) )
อดีตอาคารสถานีรถไฟของคายะเท็ตสึโด (อดีตอาคารสถานีรถไฟของรถไฟฟ้าคายะ) (พิพิธภัณฑ์คายะเท็ตสึโด (รถไฟฟ้าคายะ) )
อดีตอาคารสถานีรถไฟของคายะเท็ตสึโด (อดีตอาคารสถานีรถไฟของรถไฟฟ้าคายะ) (พิพิธภัณฑ์คายะเท็ตสึโด (รถไฟฟ้าคายะ) )
อดีตอาคารสถานีรถไฟของคายะเท็ตสึโด (อดีตอาคารสถานีรถไฟของรถไฟฟ้าคายะ) (พิพิธภัณฑ์คายะเท็ตสึโด (รถไฟฟ้าคายะ) )
อดีตอาคารสถานีรถไฟของคายะเท็ตสึโด (อดีตอาคารสถานีรถไฟของรถไฟฟ้าคายะ) (พิพิธภัณฑ์คายะเท็ตสึโด (รถไฟฟ้าคายะ) )
อดีตอาคารสถานีรถไฟของคายะเท็ตสึโด (อดีตอาคารสถานีรถไฟของรถไฟฟ้าคายะ) (พิพิธภัณฑ์คายะเท็ตสึโด (รถไฟฟ้าคายะ) )

อดีตอาคารสถานีรถไฟของคายะเท็ตสึโด (อดีตอาคารสถานีรถไฟของรถไฟฟ้าคายะ) (คิวคะยะเทะสึโดะอุคะยะเชียวเชียะ)

เพื่อการขนส่งของทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) ใช้ประโยชน์ในฐานะพิพิธภัณฑ์รถไฟหลังจากเส้นที่เลิกใช้แล้วของปีพ.ศ. 2528 ที่ตึกในสถานีรถไฟของคายะเท็ตสึโด (รถไฟฟ้าคายะ) ที่เปิดด้วยการลงทุนผู้อาศัยสมัยไทโช

ทีอีแอล

0772-43-0232 (แต่เป็นการรองรับที่มีเพียงแค่การเปิดห้องสมุด)

ที่อยู่

433, คะยะ, โยะซะโนะ-เชียว, อำเภอ โยะซะกุง, จังหวัด เกียวโต

เวลาทำการ

9 นาฬิกา 0 นาที - 17 นาฬิกา 0 นาที

วันหยุดประจำ

เปิดวันเสาร์ตามหลักการ Sundays and holidays

Search

งานบริเวณใกล้เคียง