การเต้นทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) อิวะยะ

พิมพ์

การเต้นทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) อิวะยะ
การเต้นทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) อิวะยะ
การเต้นทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) อิวะยะ

เพื่อกิริยาท่าทางที่ม้วนกิริยาท่าทางและด้ายผิดรูปร่างออกจากเต้นด้ายที่เป็นขั้นตอนการผลิตของทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) ด้วยการเต้น ซึ่งถือว่าเริ่มขึ้นตอนกลางสมัยเอโดะ ถูกใส่เข้าไปข้างใน

Search

งานบริเวณใกล้เคียง