บ้านบ้านโยะชิมุระ

พิมพ์

บ้านบ้านโยะชิมุระ
บ้านบ้านโยะชิมุระ
บ้านบ้านโยะชิมุระ

บ้านโยะชิมุระ คุณอิซุเคะ โยะชิมุระของที่ 4 พยายามในการพัฒนาของทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) เช่นการถลุงแร่ที่บ้านและการเริ่มต้นของระบบการตรวจเป็นต้น in merchant's family ผ้าย่นที่ตามจาก (1830) ปีพ.ศ. 2373 ตอนนี้ที่ตึกช่วงแรกสมัยโชวะ ถูกใช้เป็นร้านค้าของร้านค้าโยะชิมุระ

Search