*เมะอิอิชินเชียะ

พิมพ์

*เมะอิอิชินเชียะ
*เมะอิอิชินเชียะ
*เมะอิอิชินเชียะ
*เมะอิอิชินเชียะ
*เมะอิอิชินเชียะ
*เมะอิอิชินเชียะ

โอคุโนะมิยะแห่งศาลเจ้าโคโนะ (ศาลด้านในสุดของศาลเจ้าโคโนะ) (มีนี้ตั้งค่ายพักวางขาย)
ศาลเจ้ามานาอิ (มะนะอิจินจะ)

คะระคะซะมะสึที่ถูกร้องที่มิยะสึบุชิอยู่ และได้รับแจ้งกับ deepest-placed shrine ของศาลเจ้าโคโนะ
มีอิวาคุระ (ที่ประทับของเทพ) ที่เทพอามาเทราสึเทพเจ้าต่างๆ เช่นเทพโทโยะอุเกะถูกบวงสรวง

ทีอีแอล

0772-27-0006

ที่อยู่

เอะจิริ, มิยะซุ-ชิ, จังหวัด เกียวโต

เวลาทำการ

การไปสักการะเสรีภาพ

การเข้าถึง

เป็นเดิน 7 นาทีจากศาลเจ้าโคโนะโมโตะอิเสะ

การเชื่อมต่อ

เว็บไซต์ศูนย์

หมายเหตุ

ที่จอดรถ ช่วยใช้ที่จอดรถของศาลเจ้าโคโนะโมโตะอิเสะ

Search