อดีตบ้านประจำตระกูลบิโต

พิมพ์

อดีตบ้านประจำตระกูลบิโต
อดีตบ้านประจำตระกูลบิโต
อดีตบ้านประจำตระกูลบิโต
อดีตบ้านประจำตระกูลบิโต
อดีตบ้านประจำตระกูลบิโต
อดีตบ้านประจำตระกูลบิโต

ที่บ้านในเมืองที่เป็น raw silk ร้านค้าขายส่งผ้าย่นในชิริเม็นไคโด ตระกูลบิโตทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ใหญ่บ้านของคะยะจากรุ่นสู่รุ่น และให้การช่วยเหลือการพัฒนาของทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) และมีส่วนขับเคลื่อนในการทำกิจการธนาคารและ town administration หลังยุคเมจิด้วย

ทีอีแอล

0772-43-1166

ที่อยู่

1085, คะยะ, ตำบล โยะซะโนะโจ, อำเภอ โยะซะกุง, จังหวัด เกียวโต

เวลาทำการ

9 นาฬิกา 0 นาที - 17 นาฬิกา 0 นาที

วันหยุดประจำ

ในช่วงปีใหม่วันจันทร์ (ในกรณีวันหยุดราชการวันถัดไป)

ราคา

100 เยนผู้ใหญ่ความเล็ก 50 เยนนักเรียนมัธยมต้น
※มีส่วนลดกลุ่ม (มากกว่า 8 คน)

การเชื่อมต่อ

เว็บไซต์ศูนย์

Search

งานบริเวณใกล้เคียง