วัดโฮกันจิ

พิมพ์

วัดโฮกันจิ
วัดโฮกันจิ
วัดโฮกันจิ

วัดโฮกันจิ (โฮะอุกะนจิ)

ชิริเม็นไคโดข้างใน และที่หนึ่งในผู้ก่อตั้งทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) วัดประจำตระกูลของโมะเม็นยะ โรคุเอะมง พระอมิตาภพุทธะของพระประธาน ตระกูลบิโตของ merchant's family ของผ้าย่นมีราคาการบริจาค

ที่อยู่

985, คะยะ, โยะซะโนะ-เชียว, อำเภอ โยะซะกุง, จังหวัด เกียวโต

Search

งานบริเวณใกล้เคียง