งานรถแห่แห่งคายะซันโจะ

พิมพ์

งานรถแห่แห่งคายะซันโจะ
งานรถแห่แห่งคายะซันโจะ
งานรถแห่แห่งคายะซันโจะ

งานรถแห่แห่งคายะซันโจะ (ซะนเจียวโนะยะทะอิเกียวจิ)

พิธีการเทศกาลของชินโยะโทะโกและการล่องเรือร้านแผงลอยของคะยะเขตซันโจะที่ตัดสินศาลเจ้าเท็นมะที่ถ่ายทอดความสำเร็จด้วยผ้าย่นเป็นนักบุญผู้ปกป้องคุ้มครอง

ที่อยู่

50-1, คะยะ, โนะมะชิ, โยะซะ

Search

งานบริเวณใกล้เคียง