งานรถแห่แห่งอุชิโรโนะ

พิมพ์

งานรถแห่แห่งอุชิโรโนะ
งานรถแห่แห่งอุชิโรโนะ
งานรถแห่แห่งอุชิโรโนะ

งานรถแห่แห่งอุชิโรโนะ (อุชิโระโนะยะทะอิเกียวจิ)

แท่นวางร้านแผงลอยศิลปะและกลองโอ่อ่าไปด้วยเทศกาลที่ตัดสินศาลเจ้าอาตาโกะของตำบลโยซาโนะ เขตอุชิโรโนะที่ถ่ายทอดความสำเร็จอันเนื่องมาจากทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) เป็นนักบุญผู้ปกป้องคุ้มครองตั้งแต่สมัยเอโดะทำการล่องเรือ

ที่อยู่

เป็น 31-1 ทุ่งหลังจากตัวอักษรตำบลโยซาโนะ

Search

งานบริเวณใกล้เคียง