ศาลเจ้าชิโดริ

พิมพ์

ศาลเจ้าชิโดริ
ศาลเจ้าชิโดริ
ศาลเจ้าชิโดริ

ศาลเจ้าชิโดริ (ชิโดะริจินจะ)

ตัดสินอาเมะโนะฮาสึชิโอะโนะมิโคโตะที่ถือว่าเป็นเทพผู้พิทักษ์รักษาของสิ่งทอเป็น enshrined deity และงานรถแห่มิโงจิฮิกิยามะที่ถ่ายทอดความสำเร็จของทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) ได้รับการจัด

ที่อยู่

หมายเลข 1453 มิคะวะชิ, ตำบล โยะซะโนะโจ, อำเภอ โยะซะกุง, จังหวัด เกียวโต

Search

งานบริเวณใกล้เคียง