เทศกาลมิโกะจิฮิคิยามะ Migochi-hikiyama Event

พิมพ์

เทศกาลมิโกะจิฮิคิยามะ Migochi-hikiyama Event
เทศกาลมิโกะจิฮิคิยามะ Migochi-hikiyama Event
เทศกาลมิโกะจิฮิคิยามะ Migochi-hikiyama Event

งานรถแห่มิโงจิฮิกิยามะ (มิโกชิฮิคิยะมะเกียวจิ)

ด้วยพิธีการเทศกาลของศาลเจ้าชิโดริที่ตัดสินอาเมะโนะฮาสึชิโอะโนะมิโคโตะพระเจ้าของสิ่งทอเป็น enshrined deity ร้านแผงลอย 12 คันที่หรูหราเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จอันเนื่องมาจากทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) เดือนพฤษภาคมทำการล่องเรือทุกปี

Search

งานบริเวณใกล้เคียง