วัดจิตโซจิ

พิมพ์

วัดจิตโซจิ
วัดจิตโซจิ
วัดจิตโซจิ

วัดจิตโซจิ (จิสึโสะอุจิ)

ชิริเม็นไคโดข้างใน และที่วิหารคอนจิกิโดที่บวงสรวงพระเจ้า silk thread สีทองของเทพผู้พิทักษ์รักษาของ sericulture raw silk สิ่งทอ จัดคอนจิกิซันชิชินไซ (เทศกาลขอพรเทพเจ้าแห่งสิ่งทอ) ทุกปีฤดูใบไม้ร่วง

ที่อยู่

1014, คะยะ, โยะซะโนะ-เชียว, อำเภอ โยะซะกุง, จังหวัด เกียวโต

Search

งานบริเวณใกล้เคียง