อดีตอาคารที่ว่าการตำบลคายะ

พิมพ์

อดีตอาคารที่ว่าการตำบลคายะ
อดีตอาคารที่ว่าการตำบลคายะ
อดีตอาคารที่ว่าการตำบลคายะ

อดีตอาคารที่ว่าการตำบลคายะ (คะยะเชียวยะคุบะเชียวเชียะ)

บริจาคครึ่งหนึ่งค่าการก่อสร้าง และด้วยการก่อสร้างแบบตะวันตกช่วงแรกสมัยโชวะในชิริเม็นไคโด ผู้สนับสนุน (แก้) ของงานสิ่งทอถูกก่อสร้าง

ที่อยู่

1060, คะยะ, โยะซะโนะ-เชียว, อำเภอ โยะซะกุง, จังหวัด เกียวโต

Search

งานบริเวณใกล้เคียง