หนังสือรวมตัวอย่างสิ่งทอ “ฮาชิดาเตะ”

พิมพ์

หนังสือรวมตัวอย่างสิ่งทอ “ฮาชิดาเตะ”
หนังสือรวมตัวอย่างสิ่งทอ “ฮาชิดาเตะ”
หนังสือรวมตัวอย่างสิ่งทอ “ฮาชิดาเตะ”

หนังสือรวมตัวอย่างสิ่งทอ “ฮาชิดาเตะ” (ตะเกียบที่ใช้อวดมิโฮะนเชียว)

สำหรับต่างประเทศทำขึ้นเพื่อภายในประเทศของผ้าของทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) ในตอนนั้นถูกแสดงจากเมจิที่ถูกทอที่สถานที่ textile industry นิชิยะมะที่โอะริบุสึเคะนโฮะนเชียวที่หาได้ยากของสมัยไทโชด้วย

Search

งานบริเวณใกล้เคียง