กลุ่มอาคารโรงทอผ้านิชิยามะ

พิมพ์

กลุ่มอาคารโรงทอผ้านิชิยามะ
กลุ่มอาคารโรงทอผ้านิชิยามะ
กลุ่มอาคารโรงทอผ้านิชิยามะ
กลุ่มอาคารโรงทอผ้านิชิยามะ
กลุ่มอาคารโรงทอผ้านิชิยามะ
กลุ่มอาคารโรงทอผ้านิชิยามะ

กลุ่มอาคารโรงทอผ้านิชิยามะ (นิชิยะมะคิเกียวเจียวโนะทะเทะโมะโนะกุน)

ตอนนี้ถูกใช้ในพื้นที่ทะนโกในชิริเม็นไคโดจากเมจิที่มีอยู่โดยลำพังเป็นโรงงานสิ่งทอที่ตึกขนาดใหญ่กลุ่มที่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอของสมัยไทโช

ที่อยู่

976, คะยะ, โนะมะชิ, โยะซะ

Search

งานบริเวณใกล้เคียง