ย่านร้านทอผ้าแห่งชิริเม็นโนะมิจิ (ย่านร้านทอผ้าแห่งถนนชิริเม็น)

พิมพ์

ย่านร้านทอผ้าแห่งชิริเม็นโนะมิจิ (ย่านร้านทอผ้าแห่งถนนชิริเม็น)
ย่านร้านทอผ้าแห่งชิริเม็นโนะมิจิ (ย่านร้านทอผ้าแห่งถนนชิริเม็น)
ย่านร้านทอผ้าแห่งชิริเม็นโนะมิจิ (ย่านร้านทอผ้าแห่งถนนชิริเม็น)
ย่านร้านทอผ้าแห่งชิริเม็นโนะมิจิ (ย่านร้านทอผ้าแห่งถนนชิริเม็น)
ย่านร้านทอผ้าแห่งชิริเม็นโนะมิจิ (ย่านร้านทอผ้าแห่งถนนชิริเม็น)
ย่านร้านทอผ้าแห่งชิริเม็นโนะมิจิ (ย่านร้านทอผ้าแห่งถนนชิริเม็น)
ย่านร้านทอผ้าแห่งชิริเม็นโนะมิจิ (ย่านร้านทอผ้าแห่งถนนชิริเม็น)
ย่านร้านทอผ้าแห่งชิริเม็นโนะมิจิ (ย่านร้านทอผ้าแห่งถนนชิริเม็น)
ย่านร้านทอผ้าแห่งชิริเม็นโนะมิจิ (ย่านร้านทอผ้าแห่งถนนชิริเม็น)

ย่านร้านทอผ้าแห่งชิริเม็นโนะมิจิ (ย่านร้านทอผ้าแห่งถนนชิริเม็น) (ชิริเมะนโนะมิชิโนะฮะทะยะโนะมะชินะมิ)

โรงงานส่วนใหญ่ของทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) ในรูปแบบที่เหมือนอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ทำติดกับ weaving shop ขนาดเล็กในบ้าน และในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโนดางาวะของตำบลโยซาโนะที่เรียกว่าชิริเม็นโนะมิจิ (ถนนชิริเม็น) ช่างทอผ้าเช่นนี้ทอดตัว

ที่อยู่

1438, มิโกชิ, โยะซะโนะ-เชียว 897, อุชิโระโนะ, โยะซะโนะ-เชียว

Search

งานบริเวณใกล้เคียง