ชิเอะโนะโมจิ (โมจิแห่งปัญญา)

พิมพ์

ชิเอะโนะโมจิ (โมจิแห่งปัญญา)
ชิเอะโนะโมจิ (โมจิแห่งปัญญา)
ชิเอะโนะโมจิ (โมจิแห่งปัญญา)

ชิเอะโนะโมจิ (โมจิแห่งปัญญา) (โมจิของชิเอะ)

มาจากสติปัญญาของ Bodhisattva of Wisdom ของพระประธานวัดชิออนจิ และตอนนี้เลี้ยงรับรองผู้ไปสักการะด้วยโมจิชื่อดังถูกถ่ายทอดตั้งแต่สมัยเอโดะที่ถูกร้องเพลงที่มิยะสึบุชิที่ร้านชา 4 หลังก่อนประตูวัดชิออนจิ

ที่อยู่

466-1, โมะนจิวอำเภอ มิยะซุ

Search