เทศกาลเคียวทังโกะชิริเม็น (เทศกาลผ้าย่นแห่งเคียวทังโกะ)

พิมพ์

เทศกาลเคียวทังโกะชิริเม็น (เทศกาลผ้าย่นแห่งเคียวทังโกะ)
เทศกาลเคียวทังโกะชิริเม็น (เทศกาลผ้าย่นแห่งเคียวทังโกะ)
เทศกาลเคียวทังโกะชิริเม็น (เทศกาลผ้าย่นแห่งเคียวทังโกะ)

เทศกาลเคียวทังโกะชิริเม็น (เทศกาลผ้าย่นแห่งเคียวทังโกะ) (วันนี้เสมหะผ้าย่นเทศกาล)

งานเทศกาลที่ส่งเสน่ห์ของชุดกิโมโนเช่นแฟชั่นโชว์อันเนื่องมาจากทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) ที่ประมาณ 70 ปีข้าม และดำเนินต่อไปไป และรับรู้ทางร่างกาย

ที่อยู่

367, อะมิโนะเชียวอะมิโนะ, เคียวทะนโก-ชิ

Search