เพลงทังโกะชิริเม็น (เพลงผ้าย่นทังโกะ)

พิมพ์

เพลงทังโกะชิริเม็น (เพลงผ้าย่นทังโกะ)
เพลงทังโกะชิริเม็น (เพลงผ้าย่นทังโกะ)
เพลงทังโกะชิริเม็น (เพลงผ้าย่นทังโกะ)

เพลงทังโกะชิริเม็น (เพลงผ้าย่นทังโกะ) (ขอเสมหะผ้าย่น)

ปีพ.ศ. 2478 ถูกร้องเพลงในฐานะเพลงห้องปูเสื่อตาตามิสำหรับต้อนรับแขกในเพลงที่ทำใหม่เพื่อการโฆษณาของทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) ด้วย

ที่อยู่

367, อะมิโนะเชียวอะมิโนะ, เคียวทะนโก-ชิ (ทะนโกอะมิทิ) 889, มิเนะยะมะเชียวซุกิทะนิ, เคียวทะนโก-ชิ (สถานที่ราชการเมืองเคียวทังโกะ)

Search