สภาพทิวทัศน์บ้านเมืองของอามิโนะร้านทอผ้าแห่งยาซากะ

พิมพ์

สภาพทิวทัศน์บ้านเมืองของอามิโนะร้านทอผ้าแห่งยาซากะ
สภาพทิวทัศน์บ้านเมืองของอามิโนะร้านทอผ้าแห่งยาซากะ
สภาพทิวทัศน์บ้านเมืองของอามิโนะร้านทอผ้าแห่งยาซากะ
สภาพทิวทัศน์บ้านเมืองของอามิโนะร้านทอผ้าแห่งยาซากะ
สภาพทิวทัศน์บ้านเมืองของอามิโนะร้านทอผ้าแห่งยาซากะ
สภาพทิวทัศน์บ้านเมืองของอามิโนะร้านทอผ้าแห่งยาซากะ

สภาพทิวทัศน์บ้านเมือง (ยะซะคะโนะฮะทะยะโนะมะชินะมิของเน็ต) ของอามิโนะร้านทอผ้าแห่งยาซากะ

โรงงานส่วนใหญ่ของทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) ในรูปแบบที่เหมือนอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ทำติดกับ weaving shop ขนาดเล็กในบ้าน และช่างทอผ้าเช่นนี้เกลื่อนกลาดที่โมะงาวะโมะยะเชียว* ) และตำบลยาซากะ เขตวาดาโนะ

ที่อยู่

14, อะมิโนะเชียวอะซะโมะกะวะ, เคียวทะนโก-ชิ (สถานรับเลี้ยงเด็กเล็กอะซะโมะกะวะ) 558, ยะซะคะเชียววะดะโนะ, เคียวทะนโก-ชิ (สำนักงานวะดะคุ)

Search