วัดโจริวจิ

พิมพ์

วัดโจริวจิ
วัดโจริวจิ
วัดโจริวจิ

วัดโจริวจิ (เจียวริวจิ)

มีหนึ่งของทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) ในผู้ก่อตั้งหินสลักชื่อบนหลุมศพของคินุยะ ซาเฮจิ (เปลี่ยนชื่อกับโมริตะ จิโระเบเอะทีหลัง) และตอนนี้การรำลึกถึงผู้เสียชีวิตที่ยกย่องการบรรลุผลสำเร็จเขาจัดขึ้น

ที่อยู่

68, มิเนะยะมะเชียวโยะชิวะระ, เคียวทะนโก-ชิ, จังหวัด เกียวโต

Search