วัดเซ็นโจจิ

พิมพ์

วัดเซ็นโจจิ
วัดเซ็นโจจิ
วัดเซ็นโจจิ
วัดเซ็นโจจิ
วัดเซ็นโจจิ
วัดเซ็นโจจิ

วัดเซ็นโจจิ (เซะนเจียวจิ)

หนึ่งในผู้ก่อตั้งคินุยะ ซาเฮจิของทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) ภาวนาทางเทคนิคการเรียนรู้ของค่ายทิศตะวันตกของเกียวโต และผ้าชิจิมินุโนะที่ถือว่าเป็นผ้าย่นที่ซะเฮะอิจิทอตอนแรกถูกถวาย

ที่อยู่

4, มิเนะยะมะเชียวโคะนิชิ, เคียวทะนโก-ชิ, จังหวัด เกียวโต

Search