เครื่องปั่นด้ายฮัตโจ

พิมพ์

เครื่องปั่นด้ายฮัตโจ
เครื่องปั่นด้ายฮัตโจ
เครื่องปั่นด้ายฮัตโจ

เครื่องปั่นด้ายฮัตโจ (ผีเสื้อไม่นอน และทำงาน)

อุปกรณ์เครื่องใช้ที่แขวนการหมุนที่ด้าย ขณะเทน้ำ เพื่อทำให้เกิดส่วนที่ไม่เท่ากันเล็กที่เรียกว่าชิโบะของลักษณะเด่นของทังโกะชิริเม็น (ผ้าย่นทังโกะ) ขึ้น

Search